Blankett Studiestöd

 

Ansökningsförfarande. Ansökan skickas in till Stiftelsen Lundsbergs Skola senast den 30 april. Definitivt besked om stipendium lämnas normalt senast den 30 juni.

Skolans finanskommitté granskar inkomna ansökningar tillsammans med representanter från Föreningen Gamla Lundsbergares (FGL) styrelse och ger därefter rekommendationer till skolans styrelse (vissa stöd beslutar FGL själva om).

Bidrag söks och beviljas, för ett år i taget, av skolans styrelse och det finns ingen garanti för att bidrag kommer att beviljas för flera år i rad. Normalt beviljas maximalt 50 tkr per läsår.

 

 

 

Det verkar som att din webbläsare inte stödjer pdf-filer. Klicka på länken för att spara filen på din dator.

Click here to download the PDF

 

 

 

Ansökan skickas in till:

Stiftelsen Lundsbergs Skola

SE-688 91 Storfors, Sweden

 

 

Lundsbergs Skola

SE-688 91 Storfors, Sweden

Webb by Lagom Design AB