Klassisk campusanda med små klasser och en trygg studiemiljö

 

Lundsbergs skola erbjuder undervisning för internatelever och dagelever från grundskolans årskurs 9 fram till gymnasieexamen. I en vacker och naturnära miljö som skiljer sig från den traditionella skolvärldens bedriver vi internatskoleverksamhet med levande traditioner och blicken fäst mot framtiden.

 

 

Undervisning på internatskolor:

 

Vi omsätter modern forskning i praktiken för att skapa en framgångsrik skola.

Skolan har höga förväntningar på elevernas studier.

Lärarna är välutbildade och dokumenterat skickliga i sin yrkesutövning, de får kontinuerlig fortbildning och uppdateras i aktuell skolforskning.

Undervisningen bedrivs i små elevgrupper där alla elever har möjlighet till återkoppling.

Uppföljning av elevernas studieresultat sker regelbundet och eleverna får stöd i sin studieplanering av sin studiehandledare.

 

 

 

 

GRUNDSKOLAN – ÅK 9

 

 Ansök >

 

EKONOMISKA VILLKOR >

 

Är du intresserad av att få en riktigt god kunskapsgrund att bygga vidare på och en naturlig övergång till gymnasiet – då är Lundsbergs skola något för dig. På Lundsberg känns steget mellan grundskolan och gymnasiet inte så stort. Gemenskapen på elevhemmen gör att eleverna får en mjuk övergång mellan skolformerna. Vi anpassar undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. Den stimulerar också elevernas kreativitet, vetgirighet och självförtroende samt viljan till att pröva egna idéer och lösa problem. En av de stora fördelarna med vår skola är att boendet erbjuder en levande social gemenskap som ger trygghet och utvecklar lusten att lära. Vi verkar i en omgivning med många kunskapskällor.

 

 

 

EKONOMI

 

 Ansök >     Kursplan >

 

EKONOMISKA VILLKOR >

 

På Lundsbergs skola är det ofta intresset för entreprenörskap och ett eget företagande som blir den naturliga inkörsporten till Ekonomiprogrammet, vilket i sin tur gärna väcker tankar kring samhälls- och företagsekonomi ur ett mer internationellt perspektiv. Att förstå hur olika länders ekonomier hänger samman och påverkas av varandra är ofta en spännande och värdefull insikt. Vad är det som styr handeln mellan nationer? Vilka lagar är det som gäller? Hur blir lagarna till? Vilken roll spelar företagen i samhället? Hur startar man ett företag? Hur driver man ett företag? Lägg därtill privatjuridik och psykologi och du märker att Ekonomiprogrammet innehåller en mängd intressanta ämnen och frågeställningar att studera.

 

 

 

NATURVETENSKAP

 

 Ansök >     Kursplan >

 

EKONOMISKA VILLKOR >

 

Här studerar vi allt från Hållsjöns näringsstatus utifrån fiskfjällsanalys till planeternas och stjärnhimlens skönhet. Vare sig hösten är som mörkast eller vårvinterkvällarna som allra mest kylslagna, blir blotta vandringen upp till observatoriet en upplevelse i sig. Att väcka elevernas nyfikenhet och kreativitet löper som en röd tråd genom utbildningen. Syftet är naturligtvis att etablera ett naturvetenskapligt förhållningssätt som innefattar en förmåga till kritiskt tänkande, logiskt resonemang, problemlösningar och systematiska iakttagelser. Fältstudier, experiment och laborationer blir därför till viktiga ingredienser i Naturvetenskapsprogrammet på Lundsbergs skola.

 

 

 

SAMHÄLLSVETENSKAP

 

 Ansök >     Kursplan >

 

EKONOMISKA VILLKOR >

 

Vill du får en bra grund för fortsatta studier både på svenska och utländska universitet och högskolor? Då är Samhällsvetenskapsprogrammet med internationell profil för dig. Du får åka på internationella studie- och fältstudier och får omfattande språkutbildning. Språkkunskaper är viktiga i vårt globaliserade samhälle och därför kommer vissa delar av din undervisning att vara på engelska. Du får färdigheter i språket så att du kan studera vidare, både i Sverige och utomlands. Du blir också erbjuden att ta ett Cambridgecertifikat som bevis på dina kunskaper i engelska. Resorna är viktiga inslag i utbildningen. Under fältstudierna får du möjlighet att uppleva spännande miljöer med människor från andra kulturer. Ditt gymnasiearbete genomförs som en del av dina fältstudier.

 

 

 

 

 

Rutiner för antagning

 

Vill du söka till grundskolan, årskurs nio, ska du ansöka om antagning till skolan. Ansökan kan ske så snart du har bestämt dig. Vi tar in elever till årskurs nio efter kötid. Har du syskon på skolan ger det förtur i kön. Du kommer att kontaktas av skolan för att bekräfta din ansökan. Besked om slutgiltig antagning till årskurs nio får du senast den 1 februari.

Ansökan till gymnasiet skall ske senast den 1 februari. Urvalet av elever som antas baseras på meritpoäng. Du får ett preliminärt antagningsbesked senast den 1 mars. Slutgiltig antagning sker efter 15 juni, då du skickat ditt avgångsbetyg till skolan.

Har du studerat utomlands och inte har full behörighet till gymnasieskolans program kan du ansöka om att antas till språkintroduktion inom gymnasieskolans individuella program.

 

 

Dagelev på Lundsbergs skola

 

Som boende i regionen har du möjlighet att studera som dagelev hos oss.

Här på Lundsbergs skola finner du en lugn studiemiljö med små klasser och ett engagerat lärarteam som alltid sätter eleven i fokus. Efter skoltid erbjuds du ytterligare hjälp med dina studier på ”studden”, där en lärare alltid finns till hands för att hjälpa dig med läxläsning och leda dig vidare i din utveckling.

Likt alla internatelever på skolan tillhör du som dagelev ett elevhem där du äter din lunch. (Du kanske också tävlar för ditt elevhem i skolans många idrottstävlingar).

Skollunchen är kostnadsfri. Att äta frukost, middag och att övernatta på elevhemmet är möjligt till självkostnadspris.

Du ansvarar själv för resan till och från skolan. Gymnasieelever kan ansöka om resebidrag från sin hemkommun.

Du som dagelev är välkommen att delta i skolans aktiviteter även på kvällar och helger. Om du vill delta i sporter på skolan krävs ett medlemskap i skol-IF. Medlemskapet kostar 500 kr/läsår och ger dig tillgång till idrottshallar, tennisbanor, gym, aktiviteter mm.

 

 Ansök >

 

 Studiestöd >

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

 

Lundsbergs Skola

SE-688 91 Storfors, Sweden

Webb by Lagom Design AB