SKOGSHULT

 

Färdigställt 1913 bland alumnerna kan nämnas Prins Carl Philip som bodde på Skogshult 1996–1999. År 1985 tillkom ett annex som nu tjänar som elevhem kopplat till Forest Hill. Skogshult har genom åren fungerat som både pojkhem och blandhem, men från och med läsåret 2019 är Skogshult ett flickhem med plats för 29 flickor.

 

 

 

EN TRYGG BOENDEMILJÖ

________

 

Varje elevhem har tre elevhemsföreståndare knutna till hemmet varav minst en alltid är i tjänst. På elevhemmen bor det ca 30 - 50 elever. De flesta bor tillsammans med en kamrat i dubbelrum, en rumskamrat ger trygghet och är också en del i att eleverna lär sig att visa hänsyn till varandra samt ta ett gemensamt ansvar för sitt boende.

Det finns även singelrum på samtliga elevhem som fördelas efter behov. Standardmöblering på rummen består av säng, skrivbord, skrivbordsstol och bokhylla.

 

Tel: 070-545 54 05

Mail: skogshult@utb.lundsbergsskola.se

 

Elevhemsföreståndare: Annelie Silverstolpe, Ramona Skan och Cristina Uhlén

Ekonomibiträden: Elena Simic, Lillemor Järlbro och Åsa Malmberg

 

 

 

 

 

Hela skolan inklusive elevhemmen har idag mycket bra trådlös bredbandsuppkoppling vilket ger tillgång till internet var ni än befinner er.

Förutom elevrummen finns på varje hem ett fullt utrustat kök, matsal och en salong. Salongen används för veckovisa samlingar på elevhemmet men också för att umgås, läsa läxor eller ha en mysig stund.

 

 

 

Elevhemsföreståndarna är förebilder och tar ansvar för att skapa en stabil och trygg boendemiljö för eleverna på elevhemmet. De ansvarar även för att det är en god studiemiljö och att de gemensamma internatreglerna följs genom tydliga gränser och bestämt ledarskap. Det dagliga arbetet genomsyras av ett coachande arbetssätt, där de tillsammans med övrig personal ansvarar för att ungdomarna utvecklas positivt. En viktig del av elevhemsföreståndarnas arbete är att utbilda ungdomarna i sociala koder, moral och etiska normer där ungdomarna lär sig ta ansvar för sig själva, sina kamrater och sin omgivning.

 

Ekonomibiträdenas roll på elevhemmet är att ansvara och sköta all städning av gemensamma utrymmen, samt allt arbete kring måltiderna på elevhemmen under vardagarna. De finns även där som vuxna förebilder för våra ungdomar.

 

Lundsbergs Skola

SE-688 91 Storfors, Sweden

Webb by Lagom Design AB