SAMHÄLLSVETENSKAP

PROGRAMSTRUKTUR

________

 

1150 GYMNASIEGEMENSAMT ÄMNE

300 Programgemensamt ämne

450 Inriktningsämne

300 Programfördjupning

200 Individuellt val

100 Gymnasiearbete

100 Engelska 5

100 Historia 1b

100 Idrott och hälsa 1

100 Matematik 1b

100 Naturkunskap 1b

100 Samhällskunskap 1b

100 Svenska 1

100 Engelska 6

100 Matematik 2b

50 Religionskunskap 1

100 Svenska 2

100 Svenska 3

 

300 PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

100 Moderna språk 3

50 Filosofi 1

100 Moderna språk 4

50 Psykologi 1

 

 

 

INRIKTNING SAMHÄLLVETENSKAP

100 Geografi 1

100 Historia 2a

50 Religionskunskap 2

100 Samhällskunskap 2

100 Samhällskunskap 3

 

100 Engelska 7

100 Internationella relationer

100 Individuellt val

100 Individuellt val

100 Gymnasiearbete

 

2500 Totalt antal poäng

 

 

Lundsbergs Skola

SE-688 91 Storfors, Sweden

Webb by Lagom Design AB