NATURVETENSKAP

PROGRAMSTRUKTUR

________

 

1150 GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

100 Engelska 5

100 Engelska 6

100 Historia 1b

100 Idrott och hälsa 1

100 Matematik 1c

100 Matematik 2c

100 Matematik 3c

50 Religionskunskap 1

100 Samhällskunskap 1b

100 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100 Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

 

450 PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

100 Biologi 1

100 Fysik 1

100 Kemi 1

100 Moderna språk

 

INRIKTNING NATURVETENSKAP

400 Inriktningskurser

100 Biologi 2

100 Fysik 2

100 Kemi 2

100 Matematik 4

 

200 Programfördjupningar

100 Engelska 7

100 Matematik 5 / Entreprenörskap – UF

 

 

300 Programfördjupningar

100 Engelska 7

100 Entreprenörskap – UF

100 Retorik

 

200 Individuellt val

100 Gymnasiearbete

 

 

Lundsbergs Skola

SE-688 91 Storfors, Sweden

Webb by Lagom Design AB