EKONOMI

PROGRAMSTRUKTUR

________

 

1250 GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

100 Engelska 5

100 Engelska 6

100 Historia 1b

100 Idrott och hälsa 1

100 Matematik 1b

100 Matematik 2b

100 Naturkunskap 1b

50 Religionskunskap 1

100 Samhällskunskap 1b

100 Samhällskunskap 2

100 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100 Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

 

350 PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

100 Företagsekonomi 1

100 Privatjuridik

100 Moderna språk

50 Psykologi 1

 

 

INRIKTNING EKONOMI

300 Inriktningskurser

100 Entreprenörskap och företagande

100 Företagsekonomi 2

100 Matematik 3b

 

300 Programfördjupningar

100 Engelska 7

100 Marknadsföring

100 Entreprenörskap – UF

 

200 Individuellt val

100 Gymnasiearbete

 

 

Lundsbergs Skola

SE-688 91 Storfors, Sweden

Webb by Lagom Design AB