Föreningen Gamla Lundsbergare

 

Föreningen har till ändamål att verka för sammanhållningen mellan gamla lundsbergare samt att främja Lundsbergs skolas utveckling. Föreningen bildades den 22 november 1913. Föreningen har idag ca 2000 medlemmar.

 

FGL bjuder regelbundet in till olika sammankomster. Årligen anordnas bla en golftävling, tävlingar i lerduveskytte och rodd samt en stor fest för medlemmarna. Var tredje år är det dags för det största FGL evenemanget av alla: föredettingdagarna på Lundsberg, dit alla medlemmar är välkomna.

 

FGL:s insamling till stöd för skolan – Plusgiro 822-7, ange ”Insamling” samt namn, hem, studentår, adress och e-mail.

 

 

 

 

 

MEDLEMSKAP

________

 

Ett livslångt medlemskap i FGL är den perfekta studentpresenten och kostar 3 000:-.

Ett årsmedlemskap kostar 300:-. I ett medlemskap ingår dessutom en prenumeration av Sveriges äldsta skoltidning, Lundsbergaren. Även alla ni som har gått på Lundsberg men ännu inte är medlemmar i FGL uppmanas att bli medlemmar.

 

Medlemskap tecknas genom att avgiften insättes på FGL´s Plusgiro 822-7, ange namn, hem, studentår, postadress och e-mail.

 

Kontakta Ulf Barkman för mer information

Mail: fgl@utb.lundsbergsskola.se

 

 

 FGL Stadgar >     Styrelse >

 

 

ADRESSÄNDRING

________

 

Hjälp FGL att uppdatera din e-mail och eventuella namn- och postadressändringar genom att klicka på länken till formuläret nedan.

Genom att ha en aktuell e-mail hos FGL missar du inga inbjudningar till de olika FGL arrangemangen.

 

 Adressändring >

 

 

LUNDSBERGAREN

________

 

"Känt folk läser Lundsbergaren", tidningen som läses innan trycksvärtan har torkat. Här hittar man reportage från skolan, intervjuer med lärare, de flesta idrottsresultaten, FGL's krönika och mycket annat. Tidningen distribueras till alla FGL's medlemmar runt hela världen.

 

Tidningen Lundsbergaren, Sveriges äldsta skoltidning, har utkommit sedan 1910. Den produceras helt av eleverna själva och utkommer 4 gånger per år.

Tänk gärna på möjligheten att annonsera i tidningen. Ni når ut till en attraktiv kundkrets och stödjer samtidigt tidningens knappa ekonomi.

För er som inte får tidningen i brevlådan — ta chansen och bli medlem i FGL nu och tidningen kommer rykande färsk direkt hem till dig!

 

 Kontakt >

 

 

Lundsbergs Skola

SE-688 91 Storfors, Sweden

Webb by Lagom Design AB