Kontakta oss på    +46 (0)550 74 05 00     maho@lundsbergsskola.se

Lediga tjänster

Det nya Lundsberg växer fram!

Efter vår organisationsöversyn behöver vi fler fantastiska medarbetare.

Fritidsansvarig 100%

Fritiden ska främja elevernas fysiska, kulturella och samhällsorienterande intressen. Detta ska göras genom ett rikt utbud av aktiviteter tex; kurser, föreläsningar, dans, sång, foto, teater, skytte och mycket mer. Planering och genomförande leds av en fritidsledare. Inför varje läsår tar fritidsledaren fram en broschyr med årets planerade aktiviteter inklusive hemserien i sport. Fritidsledaren ska vara idrottsläraren behjälplig med idrottsutbyten, SIPSI. I fritidsansvaret ligger även café, disco och stallverksamhet. 

Kontakta Christopher Johrin
Tel. 070-573 10 56
E-post chjn@lundsbergsskola.se

Skoladministratör 100%

Funktionen ska vara ett administrativt stöd till biträdande rektor. Skoladministratören ska bland annat sköta elevregistrering, hantering av studieplaner och betyg, framtagande av statistik, planering och administrering av examinationer och nationella prov. Administratören ska också ta fram underlag för och sammanställa kvalitetsarbetet. Skoladministratören ska administrera SchoolSoft samt vara en länk mellan skolan och Ricoh när det gäller IT-frågor. I tjänsten ligger även att uppdatera skolans hemsida och ta fram marknadsmaterial.

Kontakta Carolina Skane
Tel. 0550-74 05 06
E-post cask@lundsbergsskola.se

Skolsköterska 50%

Skolsköterska/skolläkare ansvarar för den medicinska kompetensen och genomför hälsobesök innefattande hälsosamtal i årskurs ett, hälsoundersökningar, samt vid behov vaccinationer. Arbetsuppgifterna består av kartläggning av behov, rådgivande och stödjande samtal, konsultationer och handledning av personal inom det medicinska området t.ex. allergi eller möten där medicinska frågor kan vara aktuella.

Kontakta Michael Lisberg 
Tel. 070-573 08 91
E-post mili@lundsbergsskola.se

Lärartjänster 100%

Vi hoppas att Du vill vara med och forma det framtida Lundsberg! Precis som vi, älskar Du att undervisa och att få ungdomar att växa. Lundsbergs skola är en internatskola som drivs av en stiftelse. Det betyder att eventuellt överskott oavkortat återinvesteras i verksamheten. Det betyder i sin tur att Du som lärare har stora möjligheter att påverka och utveckla ditt ämnesområde. Här råder dessutom alltid ordning och reda i klassrummen vilket gör att Du kan fokusera på undervisningen till hundra procent!
 
Hör av dig till VD/Rektor Johan Harryson, mobil 070-590 14 02, eller skicka din ansökan direkt till Matilda Högberg, e-post maho@lundsbergsskola.se.
Urval och intervjuer sker löpande, dock senast den 2 juni.
 
Du är behörig inom någon/några av följande inriktningar: ekonomi och tyska.
 
Välkommen med din ansökan!

Kontakta oss

Skicka ett mejl till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Skickar

©2017 Lundsbergs Skola – Grundad 1896

+46 (0)550 74 05 00      maho@lundsbergsskola.se